यो जुनमा, हाम्रो EPDM रबर जोड्ने सिंगापुर SETSCO को परीक्षण पारित गरेको छ।

परीक्षण विधि: एसएस 37 375- पानीको गुणस्तरमा उनीहरूको प्रभावको सम्बन्धमा मानव उपभोगका लागि प्रयोग गरिएको पानीको सम्पर्कमा प्रयोग गर्नका लागि गैर-धातुत्मक उत्पादनहरूको उपयुक्तता।

१) भाग १: विशिष्टता

२) भाग २: परीक्षणको लागि नमूनाहरू

)) भाग २: २: १: गन्ध र पानीको स्वाद

)) भाग २::: पानी देखा पर्ने

)) भाग २::: जलीय सूक्ष्म जीवहरूको बृद्धि

)) भाग २::: सार्वजनिक स्वास्थ्यको लागि चिन्ताको विषय हुन सक्ने पदार्थहरूको निष्कर्षण

)) भाग २::: धातुको निकासी

)) भाग:: उच्च तापमान परीक्षणहरू 


पोष्ट समय: जुन -२०-२०२०