• A-3 ~Wide Arch Rubber Expansion Joint

    A-3 ide विस्तृत आर्च रबर विस्तार संयुक्त

    वाइड आर्च प्रणाली मोल्ड विस्तार विस्तार हो, अभिन्न फलाजको साथ र शरीरको घाँटीमा धातु सुदृढीकरण बिना। ठूलो आर्चले अधिक आन्दोलनहरू र कम वसन्त दरहरू स्पूल प्रकारको तुलनामा अनुमति दिन्छ। डब्ल्यूए र ​​डब्ल्यूएएफ एक किफायती चौड़ा मेहराब रबर विस्तार संयुक्तको लागि प्रयोग गरिन्छ। WAF आर्च भरिएको छ, WA को movements०% आन्दोलनको साथ, तर यसले चौडा आर्क भन्दा than पटक वसन्त दरहरू छ।