• A-5 ~Threaded Union

    A-5 ~ थ्रेड गरिएको संघ

    थ्रेडेड यूनियनहरू प्रयोग गरिन्छ जब किफायती थ्रेडेड पाइप जडान आवश्यक हुन्छ, संघको सतह तातो-डुबकी गल्भनाइजेसन र इलेक्ट्रोप्लेटिting दुवै उपलब्ध हुन्छ। दुबै छेउहरू महिला धागा बीएस वा एएनएसआईको साथ एक खराब फलामको संघको साथ प्रदान गरियो।