• A-4 ~Spool Type Rubber Expansion Joint

    A-4 ~ स्पूल प्रकार रबर विस्तार संयुक्त

    स्पूल प्रकार रबर संयुक्त मोल्डिंग प्रकार हो, शरीरको घाँटीमा धातु कलर प्रबलित। एसटी स्टाइप अभिन्न flange समर्थन गर्न एक प्रकाश reaining रिंग प्रयोग गर्दछ। STF आर्च भरीएको छ, %०% ST आन्दोलनको साथ छ, तर यो खाली खोहरा भन्दा times गुणा वसन्त दरहरू छ।