• A-7 ~Rubber Pipe Connector

    A-7 ~ रबर पाइप कनेक्टर

    रबर पाइप इस्पात र कास्ट आइरन पाइपको लागि किफायती, घर्षण-प्रतिरोधी प्रतिस्थापन हो, या त सीधा लम्बाइमा वा जहाँ निर्दिष्ट त्रिज्या आवश्यक हुन्छ। B-1 रबर पाइपको उपयोग अयस्क, संक्षारक रसायन, बालुवा, र अन्य घर्षण स्लरीहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।