जुलाई २.२०१ On we मा हामीले CE प्रमाणपत्र पायौं।

जुलाई २.२०१ On we मा हामीले CE प्रमाणपत्र पायौं। प्रासंगिक सामान लचिलो विस्तार वल्कनयुक्त रबर संयुक्त, सामग्री EPDM विशिष्टता EN681-1 1996 अन्तर्गत।

रिपोर्ट नम्बर: HST-JNLR2119062045

विस्तृत निर्माणहरू निम्नानुसार छन्:

एकल आर्क flange प्रकार उठेको अनुहार / फ्लैट अनुहार रबर संयुक्त

डबल आर्क फ्ल्यांज प्रकार उठेको अनुहार / सपाट अनुहार रबर संयुक्त

ट्रिपल आर्क फ्ल्यांज प्रकार उठाइएको अनुहार / सपाट फेस रबर संयुक्त

चौगुनी आर्क flange प्रकार उठेको अनुहार / सपाट अनुहार रबर संयुक्त

डबल स्फेयर थ्रेड गरिएको संघ प्रकार


पोष्ट समय: Jul-03-2019